There was a problem loading the comments.

Hoe installeer ik een eigen SSL Certificaat?

Support Portal  »  Helpdesk  »  Viewing Article

  Print

Een eigen SSL installeren

Een SSL certificaat installeren dat je zelf gekocht hebt, vergt wat meer kennis om te installeren.
We hebben daarom geprobeerd dit in een zeer duidelijk stappenplan volledig voor je uit te leggen om zodoende het installatie proces zo makkelijk mogelijk voor je te maken.
1. Log in op het DirectAdmin control panel.
2. Ga naar Advanced FeaturesSSL Certificates.
b84c84a8e8a37f6d1411d71376679587c6b8de73f88a69ff2976afe7479680dd7b4e47b732e6ccba?t=85b74aa60426a6d07cce7ae07cfed291
3. Selecteer de onderste radio button in de linker kolom, bij Paste a pre-generated certificate and key.
Hiermee wordt straks het eigen certificaat gebruikt, in plaats van het niet vertrouwde standaard certificaat.
De Private Key staat al voor ingevuld in het veld Paste a pre-generated certificate and key.
5d22f4ddd4bb82126d2ab1f3b8f50f46993a4232dce47ec2e3f560cbbeeca65830266a077918cb9b?t=2fb1f5d21130a8ea143dc603bb5f44e9

4. Druk op de knop Save.
5. De melding Certificate and Key Saved verschijnt. Het certificaat is geïnstalleerd. Installeer nu ook de intermediate certificaten.

Installatie root- en intermediate certificaten

Voor de door ons geleverde certificaten moeten ook de root en
intermediate certificaten worden geïnstalleerd. Deze worden meestal
meegezonden met het certificaat, maar ze kunnen ook worden gedownload
vanuit het control panel. Om de root en intermediate certificaten te
installeren onder DirectAdmin:
 1. Login op het DirectAdmin control panel.
 2. Ga naar Advanced Features SSL Certificates.
 3. Klik helemaal onderaan de pagina op Click Here naast Click here to paste a CA Root Certificate.
 4. Zet een vinkje naast Use a CA Cert.
Kopieer en plak eerst het root
certificaat, daaronder het eerste intermediate certificaat en daaronder
het tweede intermediate certificaat (indien aanwezig). Zorg dat er geen
lege regels tussen zitten. Het moet er ongeveer als volgt uit komen te
zien:
—–BEGIN CERTIFICATE—–
<gecodeerde data rootcertificaat>
—–END CERTIFICATE—–
—–BEGIN CERTIFICATE—–
<gecodeerde data intermediate certificaat>
—–END CERTIFICATE—–
—–BEGIN CERTIFICATE—–
<gecodeerde data tweede intermediate certificaat, indien aanwezig>
—–END CERTIFICATE—–
 1. Klik op Save.

Inschakelen SSL

Binnen DirectAdmin staat SSL niet standaard aan; ook na installatie
van een certificaat moet dit mogelijk handmatig worden ingeschakeld.
Controleer na installatie van je certificaat of SSL is ingeschakeld en
zet deze aan indien noodzakelijk. Het inschakelen van SSL staat
hieronder beschreven.
 1. Log in op het DirectAdmin control panel.
 2. Ga naar Advanced FeaturesSSL Certificates.
 3. Bovenin de pagina kun je controleren of SSL al is ingeschakeld en krijg je de mogelijkheid dit in te schakelen indien nodig. Controleer de huidige instelling, is SSL Disabled, klik dan op here in de zin You can enable it here. e71ec62372ccbb4b79b850f95271ebf46853806bac0cd55edefd955c57d8bf632101a696a7e482f6?t=d45823aa582fab1042d2b4471c8d7ad9
 4. Zet vervolgens een vinkje bij Secure SSL en klik op de knop Save.
  eee5b7500cebd4f4870b00a230eecda83e91eb43956f33a6a0147099b5ad650511424f19af076a0e?t=6f7cf55d5a85c067fd169d4f201f649e
 5. Ga vervolgens wederom naar Advanced FeaturesSSL Certificates. SSL is nu ingeschakeld.
   8be1006f4781a3086dda8da2ade741618895da5cdf53344a4f4249a3fc8f9f68f9b5834227bfa899?t=dd5e59c645a5362fc56767c3df314384

Daarnaast kan het zo zijn dat er een aparte map voor https wordt gebruikt.
Via het hoofdscherm kan dat worden gecontroleerd door te gaan naar het item Domain Setup, en hier te kiezen voor het betreffende domein.
54c3bc0400c7d8cf5eb228160f52352f117d0ef314f9ff1c9180671bc281e8fd91dccafc00821ed7?t=594d3fbf2b0289f11ae298ae68e49df8
Bij het item voor het instellen van de private_html folder zal moet hier de symlink worden aangegeven.
Houd er rekening mee dat hiermee ook de fysieke private_html wordt verwijderd, met daarin eventueel aanwezige gegevens.
0adae4d1632cdc2bc3d09009392be09fdbb4a70bd294c196d00f63a90ae198631392a59f1e801d27?t=4d972cc4094cab502bafa4f127f15dfe
Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid.
Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek.
Installeer ook de root en intermediate certificaten.

Related Articles

© iXL Hosting