There was a problem loading the comments.

Verhuisservice stappenplan

Support Portal  »  Helpdesk  »  Viewing Article

  Print
Verhuisservice bestaat uit enkele stappen, waarbij informatie van de klant wordt verwacht.
In dit stappenplan staat duidelijk uitgelegd wat wij doen, in welke volgorde en op welke momenten actie van de klant nodig is.

1. Verhuizing aanvragen

Om een verhuizing in gang te zetten van je website of webshop, kun je eenvoudig het formulier invullen op https://www.ixlhosting.nl/verhuis-formulier.
Wij kijken dan of dit onder onze gratis verhuisservice valt, of dat er extra werkzaamheden nodig zijn waarvoor uurtarief gerekend wordt.
Verhuizingen worden altijd gestart aan het begin van de week (maandag t/m woensdag) op donderdag en vrijdag voeren wij geen verhuizingen uit.
Dit doen wij omdat bij mogelijke problemen, we hier nog op kunnen inspelen vóór het weekend.

2. Gegevens verzamelen

Zodra we de verhuizing in gang zetten, zullen we je vragen om gegevens van de huidige / vorige partij.
Denk aan FTP, database, SSH en controlepanel gegevens. Zodra we die hebben ontvangen, kunnen we aan de slag.

3. Uitvoering van de migratie

Binnen maximaal enkele werkdagen zullen wij de migratie uitvoeren en zullen zover we kunnen alles voor je testen.
Echter; wij zijn geen programmeurs maar Linux engineers, dus het echte werk wat dat betreft  laten we aan de klant over.
Daarom het volgende punt;

4. Testen

Onze engineers zullen je nu een mail sturen dat je mag gaan testen.
Dit kan door middel van het wijzigen van je hostfile of door een tijdelijke URL. In de meeste gevallen zullen wij kiezen voor de werkwijzen via de hostfile.
Mocht je niet de mogelijkheid hebben om te testen of dit proces willen overslaan, dan zijn er risico’s aan verbonden en bestaat de kans dat je  applicatie of webshop niet goed functioneert.
Dit is op dat moment geheel de verantwoordelijkheid van de klant.
Kosten die daar aan onze kant uit voor vloeien, worden verrekend bij de klant.

5. Migratie afronden

Zodra de test succesvol is afgerond, zal het domein worden verhuisd na een schriftelijk akkoord vanuit jou of de DNS kan worden gewijzigd naar ons hostingplatform, waarna de migratie succesvol is afgerond.

Related Articles

© iXL Hosting